Njësia më e re në Policinë e Shtetit për kapjen e personave në kërkim është policia kriminale, njësi speciale për identifikimin, kërkimin dhe kapjen e personale në kërkim.

Kjo njësi përbëhet nga dy komponentë.

Komponenti i Inteligjencës që ka për detyrë të mbledhë informacionin dhe ka një pikë kontakti në 24 orë për 7 ditë të javës dhe bashkëpunon me agjencitë homologe në Eurpoë.

Agjencia Operative që funksionon në shërbim të njësisë inteligjente për të bërë të mundur arrestimin e personave më të rrezikshëm në kërkim kombëtar ose ndërkombëtar.

Personat pjesa e njësisë janë shumë mirë të trajnuar për të funksionuar njësoj si homologët e tyre janë vendit