Në qytetin e Shkodrës konstatohet një problematikë ku në shumë stacione autobusësh infrastruktura është jashtë cdo standarti.

Mungojnë stolat , mungon informacioni për lëvizjen e autobusëve si dhe gjithashtu nuk ka një strehë e cila është e domosdoshme si në ditët me shi dhe ato më të nxehtat.

Kjo grua që shikoni ka rreth një orë që pret në këmbë autobusin.
Një situatë e tillë përveçse se është e padurueshme është gjithashtu një imazh i shëmtuar në sytë e turistëve

 

të huaj të cilët siç dihet në vendet ku jetojnë transportin e kanë në standartin e duhur dhe një ndër elementet prioritare të zhvillimit.