I ASHPËR KA QENË KRYEMINISTRI EDI RAMA PËR NJË GRUP PROKURORËSH DHE GJYQTARËT QË SIPAS TIJ KANË NGRITUR NJË GRUP TË QUAJTUR ‘KÇK’ (KAP ÇAFARË TË KAPËSH).

NGA FOLTORJA E KUVENDIT KREU I EKZEKUTIVIT THA SE TË GJITHË KËTA ZYRTARË TË DREJTËSISË, DUKE PËRMENDUR KËSHTU NJË PROKUROR DHE GJYQTAR NË DURRËS, DO TË SHPALLEN NË KËRKIM NGA PARLAMENTI.