Vetëm 53% e shkollave në Shkodër plotësojnë kushtet higjeno-sanitare, pjesa tjetër kanë probleme të mëdha. Ky është përfundimi i raportit të bërë nga organizata Ëell Point

Ekspertja e shëndetit publik Amela tregon problematikat e konstatuara në shkollat e monitoruara në Shkodër.

Gjatë këtij takimi për prezantimin e projektit për kushtet higjeno-sanitare u kërkuar që pushtetit vendor dhe ai qëndror të ketë buxhete më të mëdha për shkollat për të eleminuar problematikat e hasura.