Ne kuader te dites nderkombetare te gjuhes amtare, gjimnazi “28 nentori” ne Shkoder organizoi simpoziumin “gjuha shqipe dhe gjimnazi”. Roli dhe evidentimi gjuhes shqipe ne korrikulat shkollore ishte qellimi kryesor i aktivitetit.

Paneli i ftuar ishte zgjedhur me kujdes, jo vetem referuese te gjuhes shqipe por edhe prinder te nxenesve te shkolles. Kjo si nje menyre gjithperfshirese dhe bashkepuinim qe gjimnazi 28 nentori gezon prej vitesh

Gjate ketij simpoziumi pati referime te shumta nga mesues dhe pedagoge te gjihes shqipe.

Mes tyre mesuesja e gjuhe letersise Irida Hoti referoj mbi temen “Roli i kompetencës së mësuesit në formimin e nxënësit”! Ndersa mesuesja Albana Kaloshi referoj mbi “Disa funksione sintaksore te paskajores gege ne ciklin e kreshnikeve|.