Prej dy ditësh ka nisur puna për shtrimin e pjesës së sipërme të asfaltit në segmentin Qendër Mes-Qendër Dragoc në njësinë administrative të Postribës.

Rruga ka një gjatësi 1050 metër dhe investimi i Bashkisë Shkodër arrin në 12.8 milion lekē.

Kjo rrugë ka një impakt te padiskutueshëm ne standartin e jetës së banorëve të Postribës. Shumë shpejt do të nisë puna edhe për rrugën e Drishtit, një tjetër investim i Bashkisë Shkodër.