Së shpejti fermerët e Qarkut të Shkodrës do të kenë mundësi të përfitojnë grante nga fondet Europiane.

90 milion euro është fondi i akorduar nga projekti i një koperacioni Europian i cili në bashkëpunim me drejtorinë e Bujqësisë Shkodër do të kontribojnë në këtë drejtim .

Kraja fton cdo fermer të plotsojë dokumentet e duhura .

Projekti do të ketë dhe kriteret e percaktuara të cilat do të shfaqen deri në muajin dhjetor. Pronësia e tokës është dokumenti I domosdoshëm por që ka penalizuar më së shumti fermerët e qarkut të shkodrës për të përfituar subvencionet dhe grantet .