Rreziku i permbytjeve eshte evident ne nenshkoder duke nisur nga ekperienca fatkeqe e viteve te kaluara.

Ne kete kuader Bashkia Shkoder ka marre disa masa per shmangien e tyre. Nenkryetari i Bashkise Shkoder Arben Gjuraj tregon per Star Plus se fillimisht u krijuan masat strukturore si sektori i emergjencave dhe drejtoria per bujqesine dhe zhvillimin rural. E me pas u krijuan ura bashkepunimi me ministrine bordin e kullimit dhe organziata e donator si GIZ dhe LevizAlbania.

Gjuraj tha se bashkia ka vetem disa funksione dhe eshte nderhyre ne investime ne Njesite Administrative me te rrezikuara Ne kete afrim te sezonit te rreshjeve , Gjuraj thote se dhjetra banesa ne Bahcallek, Vrake dhe Rrethina mund te rrezikohen nga erozioni ne brigjet e lumit Drin dhe Buna. Ndaj kerkohet investim sa me te shpejte nga Ministria Deri ne keto momente eshte nderhyre ne 12 km kanale kulluese ne njesi administrative si Dajci , Ana e Malit, Velipoja dhe Berdica. Ndresa do jete ne monitorim te plote situate ne cdo njesi dhe do vijoje investimi aty ku konsiderohet me emergjent.