Në kishin biblike baptiste në Shkodër është hapur një ekspozitë për fillesat e librit shqip me gërma, shkrimin dhe libra shqip.

Kjo ekspozitë u hap nga David Hosaflook, studiues, historia dhe përkthyes si dhe drejtor i institutit për studime shqiptare dhe protestante.Shoqëria biblike ka një rol të rëndësishëm në fillesat e librit shqip.

Edhe në Kongresin e Manastirit sipas studiuesit Hosaflook ka patur një ndasi mes shqiptarëve.

Kjo ekspozitë e David Hosaflook erdhi me rastin e festave të nëntorit si dhe 110 vjetorin e Kongresit të Manastirit duke sjellë disa materiale interesante dhe jo vetëm për fillesat e librit shqip.