Në shkollën e mesme artistike “Prenkë Jakova” në qytetin e Shkodrës u organizua një koncert ku ishin përzgjedhur pjesët më të mira të nxëënsve që kanë dhënë provimet semestrale. Në këtë koncert morën pjesë 30 nxënës me të gjitha instrumentet muzikore.

Interprertimet e nxeneses instrumentiste u shoqeruan nga publiku ne salle me duartrokitje pas cdo performance

Shkolla e muzikes gjate gjithe vitit organizon nje numer te madh koncertesh me qellim jo vetem shpalosjen e talentit te nxenesve te saj por edhe rritjen e vlerave artistike te qytetit.