Rruga “Selim Gjyrezi” në lagjen Zooteknikë të qytetit të Shkodrës prej 25 vitesh është lënë në harresë nga institucionet përgjegjëse. Edhe pse pjesa më e madhe e rrugëve në këtë lagje janë asfaltuar vitet e fundit, sërish ka nga ato rrugë të cilat janë të amortizuara totalisht.

Banorët në këtë zonë shprehen se kjo rrugë ka problem në të gjitha sinët.

Edhe më parë, Star Plus ka sjellë problematika që lidhen me infrastrukturën rrugore në lagjen Zooteknikë.

Edhe pse taksapagues të rregullt, rreth 200 banorë në rrugën “Selim Gjyrezi” nuk kanë marrë asnjë shërbim nga insitucionet përgjegjëse për asfaltimin e rrugës ku kalojnë çdo ditë.