SHKOLLA E MESME PROFESIONALE “HAMDI BUSHATI” KA ZHVILLUAR NJË TAKIM ME BIZNESE DUKE TREGUAR EDHE PUNËN E BËRË DERI MË TANI SI NJË MËNYRË PËR TË PROMOVUAR KËTË SHKOLLË.