“Të sigurt mbi dy rrota” ku ka qënë titulli i aktivitetit të organizuar ne pedonalen 28 Nëntori nga Automobile club Albania në bashkëpunim me drejtorine arsimore Rajonale dhe Bashkinë Shkodër.

Enea Gramo, drejtor opreacional I këtij kokursi shprehet se qyteti I shkodër është përfaqësuar denjësisht në këtë aktivitet gjatë viteve të kaluara.

Drejtori operacional Gramo, shprehet se ka një rritje të interest të shkollave pjesëmarrëse në këtë konkurs.

Fituesit e konkursit kombëtar do të kenë mundësinë të konkurojnë me moshatarët e tyre dhe të përfaqsojnë Shqipërinë në konkursin “European Traffic Education Contest 2019”, I cili do të zhvilohet në datat 12-15 shtator në Gjenevë.