Inspektoriati Shteteror Shendetesor , vijon inspektimet ne institucionet arsimore, per te pare kushtet ne te cilat ndodhen çerdhet, kopshtet dhe shkollat, konviktet dhe universiteti .

Drejtorja e komanduar e ketij institucioni Arsida Tyli thote se jane parashikuar 200 subjekte per te inspektuar ne muajin shtator. Ka shkolla te cilat jane ndertuar te reja apo jane rikonstruktuar dhe serish kane problematike lageshtiren. Ndresa dhe disponibiliteti i bashkise ne plotesimin e kushteve apo dhe sa i takon dokumentacionit le per te deshiruar.

Nese nuk merren parasysh paralajmerimiet ne shkollat me problematika, mund te pezullohet mesimi thote inspektoriati shteteror shendetesor. Institucionet te cilat jane kontrolluar dhe i jane lene detyra do rikontrollohen e nese konstatohet e njejta gjendje problematike do merren masa administrative deri ne masen 2000 leke apo dhe pezullim te perkohshem te aktivitetit mesimor.