Në sheshin para Bashkisë Shkodër u organizua panairi “Udhëtarët e Shkencës” i organizuar nga medreseja “Haxhi Sheh Shamia” në bashkëpunim me medresenë “Kartall Anadolli” në Stamboll.

Kujtim Dervishi, drejtor i medresesë në qytetin e Shkodërs u shpreh se nxënësit kanë mundësinë të zbatojnë njohuritë e mësuara në shkollë

Mit’hat Tekçam, drejtor i medresesë “Kartall Anadolli” në Stamboll vlerësoi punën e nxënësve ekselentë për realizimin e panairit promovues të dy shkollave.

Prej 3 vitesh, panairi “Udhëtarët e Shkencës” është i shtritrë në 3 kontinente dhe në 120 shtete dhe synon promovimin e nxënësve ekselentë në fusha të ndryshme të shkencës.