Çdo biznesmen i huaj që fiton statusin e investitorit strategjik në Shqipëri do të pajiset edhe me pasaport shqiptare nëse ai dëshiron.

Ne draftin që ministria e brendshme ka depozituar në parlament dhe kërkon ndryshimet ligjore në ligjin për shtetësin i cili daton prej 1998.
Në nenin 7 të këtij ligji që përcaktohet fitimi i shtetësisë me natyralizim. Pika 2, pika B thotë:

“Shtetësia shqiptare i jepet me natyralizim të huajit që ka mbushur 18 vjec dhe spërbën kërcënim për rendin e sigurin kombëtare. Po ashtu është shtuar dhe pika b me përmbajtien “

kur Shqipëria ka një interes ekonomik të paraqitur në formën e një investimi në sektorë strategjik” kjo sipas kushteve të lejes së qëndrimit dhe rezidencës në shqipëri përsëpaku 3 vite.
Por cfarë shifrash përcaktohen për investimet strategjike?

Sipas ligjit për këto investime ka një sërë kategorizimesh nga bujqësi, energjitika, turizmi.

Zona me përparësi zhvillimi kërkojnë investim 1 milion euro, sektori turizmit 50 milion euro dhe 80 vënde të reja pune, bujqësia 3 milion euro dhe 50 vënde pune si dhe një sërë sektorësh të tjerë.

Në objektivat e kësaj kategorie dhe ndryshimeve ligjore parashikohet të arrihet “zhvillimi ekonomik, ulja e papunësis si dhe shtimi i numrit të popullësise.

Në këtë projekt të firmosur nga ministri i brendshëm Sandër Lleshaj janë bërë edhe një sërë lehtësirash për fëmijët e lindur jashtë vëndit të cilët nuk janë regjistruar më parë në regjistirin e gjëndjes civile.

Me dokumnetin e faktit se një nga dy prindërit është me origjinë shqiptare atyre u lind e drejta në cdo kohë të paraqesin kërkesën për marrjen e shtetësisë pa kufizim.

Një tjetër kusht i rëndësishëm kjo edhe në raport me legjislacionet e vëndeve të BE-s është përcaktuar njohja e gjyhës dhe historisë së shqipërisë pë rata që aplikojnë për të marrë shtetësinë shqiptare.

Në nenin 1 pika G, kërkohet që për aplikuesin për nënshtetësi shqiptare me natyralizim ai të paraqes dhe certifikatën e njohjes së gjuhës shqipe në të folur dhe shkruar nga një institucion publik si dhe njohurin bazë mbi histroinë dhe kushtetutën e shqipërisë.

Me ndryshimet ligjore është përforcuar kushti i personave të dënuar në vëndet e tyre ku për veprat penale që ligji shqiptarë parashikon 3 vite dënim atyre u refuzohet shtetësia, me përjashtim të kushtit kur dënimet janë politike.

Një tjetër kusht i rëndësishëm për fitimin e shtetësisë shqiptare është edhe betimi para kryebashkiakut në të cilin i huaj ka rezidencën në shqipëri. Në rast të fitimit të shtetësisë me dekrat dhe mos betimit para kryebashkiakut brenda 6 muajve nga marrja e shtetësisë atëher i huaji e humbet shtetësinë.