Rajoni i Siçilisë do të mbulojë shpenzimet e bëra nga pacientët që përdorin kanabis për përdorim terapeutik.

Kjo është parashikuar me një dekret të nënshkruar nga Këshilltari për Shëndetësi, Ruggero Razza. Ilaçi do të jetë falas për pacientët me dhimbje kronike dhe neuropatike dhe spazëm nga skleroza e shumëfishtë, të cilët do të kthehen në institucionet e shëndetit publik.

Marrëveshjet midis rajonit dhe individëve privatë – Përcaktimi i terapisë me kanabis për pacientët, për një kohëzgjatje maksimale prej gjashtë muajsh, varet nga mjekët e kompanive rajonale të shëndetit publik, specialistët në anestezi, neurologji dhe qendrat e terapisë së dhimbjes.

Përgatitja mund të kërkohet nga pacienti në barnatoret spitalore. Për momentin në Siçili këto farmaci nuk prodhojnë ilaç, kështu që dekreti kërkon që Rajoni të nënshkruajë marrëveshje me individë privatë.

Farmacitë private që prodhojnë ilaçin – Droga megjithatë prodhohet në pesë barnatore private të vendosura në Agrigento, Catania, Palermo, Ragusa dhe Siracuse.

Dekreti i Rajonit Siçilian është pika e mbërritjes së një pune të kryer, për më shumë se një vit, nga një tryezë teknike e ngritur nga Këshilltari për Shëndetësi dhe i kërkuar nga disa shoqata.