Kriteret e shpërndarjes së ndihmës ekonomike nga fondi 6 % i kushtëzuar që qeveria i ka caktuar bashkive është jashtë cdo lloj llogjike për vendoret për shkak familjet që duhet të trajtohen me këtë ndihmë po përjashtohen cdo ditë nga skema.

Administratori i Njësisë Rrethina mendon se duhet të rishqyrtohet ky vendim i qeverisë për dhënien e ndihmës ekonomike për familjet e Bashkisë Shkodër.

Sipas Pjetrit përdorimi i fondit të kushtëzuar deri në 6% bazuar në numrin e familjeve përfituese dhe sasisë së parave që iu takojnë nuk është i mjaftueshëm për shkakun se bashkia vepron në bazë të fondit që dërgon qeveria sipas të cilit është i pamjaftueshëm për të mbuluar këto familje

Me skemen e re, procedurat per miratimin e ndihmes ekonomike behen nga drejtoria e shërbimit social ne shkall qarku, ndersa bashkive u caktohet nje fond deri ne 6 % mbi bazen e te cilin gjykojne e vendosin per te shtuar familjet duhet te trajtohen me kete ndihme.

Aktualisht Bashkive ju është disbursuar një fond prej 6% të fondit të ndihmës ekonomike,