Argjendarët në Pazarin e Vjetër të Shkodrës – Argjendarët e Ndërmarrjes Artistike

 

Pjesëmarrës: Gasper Cepi, Zefi Hila