BIOGRAFI: HILMI MUSTAFA

(pjese e Fototekës Kombëtare “MARUBI”)