RROJI: RISI PËR BIZNESIN E VOGËL, TATIMPAGUESIT TË BËJNË KUJDES. Sistemi online në drejtorinë rajonale të tatimeve për biznesin e vogël dhe të mëdha ka ndryshuar strukturën.

Një prej risive është biznesi i vogël do të duhet të dorëzojë deklaratën për tatimin e thjeshtuar brenda 10 shkurtit. Duke qenë se kjo mënyrë e re është në fillimet e saj tatimpaguesit duhet të bëjnë kujdes. Për çdo njoftim apo ndryshim tatimpaguesit duhet që të futen në faqen online sepse aty kanë informacionin e duhur duke shmangur vajtjet në zyrën e tatimeve.

[iframe width=”300″ height=”390″ src=”//www.youtube.com/embed/fet7gnny-SM” frameborder=”0″ allowfullscreen ]