Nisi si një faqe në rrjete sociale derisa përfundoi në hapjen e një klubi libri të emërtuar “Arratisje” në të cilin janë të përfshirë të gjithë të rijntë që janë të apasionuar pas librit.

I tillë është takimi i sotëm i organizuar në ambjentët e “Shoqatës përpjekje” ku sipas organizatorit Suad Arilla takime të tilla kanë për qëllim përfshirjen e të rinjve në botën e librit. Ndërkohë Arilla bën thirrje të rinjve të bëhën pjëse e klubit.

Kohët e fundit është mesaduket të rinjtë e kanë humbur interesin për librin andaj takimi sotëm është në njëfarë mënyre dhe si nxitje.

Në klubin e librit “Arratisje” mund të bëhet pjesë cdo I ri që ka passion librin duke shkëmbyer ide njëri me tjetrin për zbatimin e nismave akoma më të dobishme për shoqërinë tonë .