Shume persona qe duan të hapin një biznes iu drejtohen bankave në mënyrë që të kenë fuqinë e duhur finaciare për ta nisur atë.

Kjo praktike ndiqet dhe nga pensionistet të cilët plotësojnë një nga rregullat e marrjes së kredisë financiare , pagën e rregullt mujore. Ndërkohë Kryetari I Bashkimit të Sindikatave te Pavarura, Albert Tuka tregon problemet me të cilat ndeshen këta persona .

Për të marrë një kredi bankare duhet tu nënshtrohesh disa rregullave. Ministria e financave ka vendosur që nga 1 janari i vitit të ardhshëm, biznesi mund të marrë kredi vetëm mbi bazën e bilancit që dorëzon te tatimet.