Ndërsa i gjithë zinxhiri i farmacive në vend ka pezulluar shërbimin deri në orën 16:00 në shenjë proteste, Urdhri i Farmacistëve në një takim me farmacistë në Tiranë kërkoi rishikimin e kritereve të kontratës mes Fondit dhe farmacive për listën e re të barnave të rimbursueshme.

Presidentja e Urdhrit, Diana Toma, tha se kriteret aktuale janë të pabazuara në ligj.

Toma: Sa i takon kritereve për lidhjen e kontratave me farmacinë, ne përsëri mbetemi në qëndrimin tonë që ato kritere duhet të rishikohen pasi ne i vlerësojmë kritere të pa bazuara në ligj.

Problemet teknike nuk sqarohen plotësisht dhe saktësisht për eprorët e institucioneve apo më tej, kësaj here e vumë re një fenomen të tillë. Eprorët e institucionit të Fondit nuk ishin mirëinformuar apo informuar saktë lidhur me këto kërkesa.

Kontrata ka pasur një sërë anomalish që së fundi e çuan subjektin farmaceutik në një mungesë frymëmarrje.Pikë shumë e kontestuar është ajo e kritereve.

Sa i takon dëmeve në vijueshmëri të përvitshme që sjell për subjektet farmaceutike futja e listës së re të barnave me rimbursim që fatkeqësisht kanë ardhur duke u shtuar nga viti në vit dhe nuk janë më vetëm penalizime financiare me një dëmtim të drejtëpërdrejtë por edhe të tërthortë sa i takon sistemit të tatim-taksave.

Pasi farmacia pa bërë evazion fiskal nga aplikimi i çmimeve të këtij libri në mënyrë të drejtëpërdrejtë del si subjekt që bën evazion fiskal.

Në dakordësi u la të ngrihet menjëherë një grup pune me kryesimin e drejtorit të Fondit ku në përbërje të tij do të jenë përfaqësues nga rrjeti i hapur i farmacive, përfaqësues nga distributorë,

nga përfaqësi farmaceutike që të gjendet një akt-përpilimi për të gjetur formën e rimbursimit të farmacisë për dëmin që i shkaktohet.

PUBLICITET