Dokumentar nga Sead Cena mbi dëshmitë monumentale në varrezat e Vuksanlekajve.

Pjesëmarres në emision:
1. Mit’hat Dibra
2. Ilir Bala
3. Naim Laçej
4. Robert Camaj

/ Star Plus TV /