Komiteti i Rajoneve të Bashkimit Europian zhvilloi takimin e 23-të me fokus Ballkanin Perëndimor, si një mundësi fantastike për shkëmbimin e ideve dhe përfitimit nga projektet.

Në hapjen e punimeve të Komitetit të Rajoneve të BE ku merrnin pjesë drejtues vendor, ekspertë dhe përfaqësues të vendeve të Bashkimit Europian , ishte e ftuar edhe kryetarja e bashkisë shkodër Voltana Ademi.

Ajo prezantoi sfidat dhe problematikat që po shfaq reforma territoriale si dhe vështirësitë e bashkive në përmbushjen e detyrimeve ndaj qytetarëve

Ademi inkurajoi dhe binjakëzimin e qyteteve në Shqipëri me ato në Europë, për të bashkëpunuar në projekte konkrete në shërbim të komunitetit