Dita ndërkombëtare e vullnetarizmit solli në qytetin e Shkodrës një sërë aktivitetesh sensibilizuese me angazhimin e shoqatës EKO Mendje dhe nxënësve të shkollave të qytetit.

Nisma të tilla synojnë angazhimin e shoqërisë civile në shërbim të komunitetit. Problematike në qytetin e Shkodrës janë mbetjet e shumta, por edhe mungesa e mbështetjes institucionale. Aktivitetet në kuadër të kësaj dite vijuan më pas me shërbuime vullnetare në shtëpinë e të moshuarve dhe shtëpinë e fëmijëve parashkollor.