QV 206 E OBOTIT E PLASARITUR , DISTANCOHET .NUK DIHET ENDE NESER EDHE E QELLIMSHEM OSE JO