DHJETRA VOGELUSHË TE KOPSHTEVE SHOHIN NGA AFËR ZJARRFIKËSET. Ne diten e 1 qershorit qendra e Policise e Mbrojtjes nga Zjarri dhe e Shpëtimit eshte vizituar nga dhjetra femije tekopshteve te cilet ishin ftuar per te pare nga afer pune e punonjesve ne fikjen e zjarrit.

Komandanti I sherbimit Edison Suma gjate gjithe kesaj kohe ishte prane ketyre vogelusheve duke u treguar nga afer mjetet e punes se perditshme. Vizita femijeve solli te gjithe gadishmerine e policise se mbrojtjes nga zjarri dhe shpetimit te cilet u mundesuan te vegjelve te shohin nga afer automjetet e nderhyrjes se shpejte dhe menyren e fiksjes se nje zjarri ne raste emergjente.