Makinat e vjetra rrezikojnë të mos e kalojnë kolaudimin. Ministria e Mjedisit bashkë me Ministrinë e Transporteve po hartojnë një udhëzim i cili do të ndryshojë normat e shkarkimit të gazrave. Ministri i Mjedisit Lefter Koka ka paralajmëruar marrjen e masave që makinat të cilat kanë nivel të lartë shkarkimi të mos lejohen në qarkullim.

“Ministria e Transportit së bashku me Ministrinë e Mjedisit, po merr masa konkrete që Shqipëria të jetë në të njëjtën linjë me kushtet e BE-së, për sa i përket qarkullimit të automjeteve Euro5”. Nga ky ndryshim preken të gjitha makinat pas viteve 1986 deri në vitin 2002. Direktivat e Bashkimit Europian parashikojnë se makinat e këtyre viteve kanë nivel të lartë të shkarkimit të gazrave dhe nuk mund të qarkullojnë. Ky ndryshim vjen pas marrëveshjes së arritur në Paris e cila parashikon strategjinë afatgjatë për kufizimin e emetimeve të gazeve me efekt serë në atmosferë, si  dhe qëllimin final për mbajtjen e ngrohjes globale nën 2 gradë Celsius. Sipas Ministrisë së Mjedisit në Shqipëri aktualisht ka një udhëzim për sa i përket shkarkimit të gazrave por që ende nuk është zbatuar sipas direktivave të BE-së.