2017-ta, PARASHIKOHEN INVESTIME NË NJËSINË KASTRAT