Situata e përmbytjeve në territorin e Bashkise Shkodër, data 26.01.2021
Nga monitorimi periodik në terren ditën e sotme datë 26.01.2021, situata e përmbytjeve në terren vazhdon të jetë si më poshtë:

• Hidrometri në Dajç në orën 08.30, shënon kuotën 6.59m.(Kuota max 6.30 m). Në krahasim me raportimin e ditës së djeshme kemi rritje të nivelit të ujit me 22 cm.
• Hidrometri i Liqenit të Shkodrës në orën 08.30, shënon kuotën 8.80 m. (Kuota max 8.70 m). Në krahasim me raportimin e ditës së djeshme kemi rritje të nivelit të ujit me 22 cm.
• Hidrometri i lumit Drin në orën 08.30,shënon kuotën 7.40m. (Kuota max 7.50 m). Në krahasim me raportimin e ditës së djeshme kemi rritje të nivelit të ujit me 25 cm.
• Lumit Kir ka prurje të shumta.

Bashkia Shkodër

Siperfaqe totale e përmbytur 2065 Ha
1. Tokë e pakultivuar 508 Ha
2. Foragjere të dyta, jonxhe 1430 Ha
3. Grurë 60 Ha
4. Bimë Dekorative 37 Ha
5. Pemtore 27 Ha
6. Sera 3 Ha

Nj.A. Ana e Malit

1. Rruga e Obotit është e kalueshme vetëm me varkë lundruese. Niveli i ujit mbi rrugë arrin rreth 1.15 m.
2. Ujësjellësi Oblika 1,si pasojë e përmbytjeve është jasht funksionit.
3. UKSH Vazhdon të furnizojë me ujë të pishëm banorët e fshatit Oblikë
4. Fshati Obot është pa energji elektrike
5. Sipërfaqja e tokës bujqësore e përmbytur vlerësohet në 1150 Ha, kryesisht në fshatrat Obot, Muriqan,Oblikë
• Tokë e pakultivuar 220 Ha
• Foragjere të dyta, jonxhe 870 Ha
• Grurë 25 Ha
• Pemtore 25 Ha
• Bimë dekorative 7 Ha
• Sera 3 Ha

Nj.A Dajç

Sipërfaqja e tokës bujqësore e përmbytur vlerësohet në 810 Ha, kryesisht në zonën e quajtur “Këneta e Dajçit” (fshatratMushan,Shirq,Suka-Dajç, Darragjat, Pentar), nga të cilat:
• Tokë e pakultivuar 260 Ha
• Foragjere të dyta, jonxhe 485 Ha
• Grurë 35 Ha
• Bimë dekorative 30 Ha

Nj.A.Velipojë

Sipërfaqja e tokës bujqësore e përmbytur vlerësohet në 40 Ha.Kryesisht fshatrat Baks i RI, Luarz. Ças.
• Tokë e pakultivuar 10 Ha
• Foragjere të dyta, jonxhe 30 Ha
Nj. A. Guri i Zi
Vazhdon gerryerja e tokës bujqësore nga lumi Drin në vendin e quajtur Mali i Vukatanit, fshati Ganjollë.

Nj.A.Bërdicë

Sipërfaqja e tokës bujqësore e përmbytur vlerësohet në 40 Ha,
Vazhdon gërryerja e tokës bujqësore nga lumi Drin në vendin e quajtur Harku i Bërdicës, fshati Bërdicë e Sipërme.
• Te pakultivuara 10 Ha
• Foragjere të dyta, jonxhe 30 Ha

Nj.A.Rrethina

Sipërfaqja e tokës bujqësore e përmbytur vlerësohet në 25 Ha, në fshati Zues (tokat në fushen e Oblikës)
• Tokë e pakultivuar 8 Ha
• Foragjere të dyta, jonxhe 15 Ha
• Pemtore 2 Ha
-Kërkohet varkë ushtrie për të kaluar në rrugen e Obotit.
-Kërkohet që nga Drejtoria e Ujitjes dhe Kullimit Lezhë të ndërhyet për marrjen e masave për pastrimin e “Përroit të kufirit” Muriqan në Nj.A Ana e Malit.
-Kërkohet mbeshtetje me bazë ushqimore për gjënë e gjallë (koncentrat) për NJ. A. Ana e Malit dhe Dajç, sipas kërkesës të bërë nga Bashkia Shkodër me nr.689 prot, datë.14.01.2021.