MBYLLET VOTIMI NE TE GJITHË QARKUN E SHKODRËS .KUTITË E VOTIMIT PO I DREJTOHEN KZAZ-ËVE.

PROÇESI I SHPËRNDARJES SE KUTIVE ,VIJON NORMALISHT .