Rikthehet portali “Mesues per Shqiperine’ per te gjithë mësuesit qe duan te punësohen ne arsim.

Ministria e Arsimit ka percaktuar daten 21 janar per zhvillimin e ketej provimi ku nga DAR Shkoder do ti nenshtrohen 330 mesues konkretisht prane shkolles “28 Nentori” dhe “Ismahil Qemali” Testimi eshte i domosdoshem per punesimin e tyre nderkohe specialistja Smakaj tregon per dokumentacionin qe kandidatet duhet te kene ditën e provimit.

Provimi do te zhvillohet diten e shtune nga ora 10 -12 e 30 ndersa me pas testet do te korigjohen në mënyrë kompjuterike nga AKP, duke rritur në maksimum besueshmërinë.

Ndersa renditja e fituesve do të behet në bazë të pikëve, sipas rendit zbritës.