PRITEN KUTITE E SHALES DHE TE SHOSHIT .KQZ NJOFTON: PJESEMARRJEN NE SHKODER 53.31%