TË FTUAR NË STUDIO, TË RINJ TE FAMULLISË SË SHKODRËS