11:54 – DREJTUES VENDORE PËRKUJTOJNË KËTË DATE TE SHËNUAR

AUTORITETET HOMAZHE PRANË VARREZAVE TE DËSHMOREVE