Prej ditësh, edhe pse në nivele më të ulëta qytetarë të shumtë kanë lën pas festat duke iu kthyer kështu normalitetit. Një pjesë e madhe e të mshuarve I janë drejturar zyrave postare për të tërhequr pensionet e tyre.

Aplikimet për kartat e identiteti vazhdojnë ende pasi vetëm pas rinovimit të tyre qytetarët mund të marrin shërbime që u duhet nga institucionet shtetërore apo private.