DODANI FTON QYTETARËT NË PROCESIN E VETDEKLARIMEVE, ME 31 JANAR MBYLLET.

743 leje legalizimi janë të gatshme për qytetarët që kanë aplikuar në këtë process. Drejtori i ALUIZNIT në Shkodër Ardian Dodani bën të ditur se 253 prej tyre s’kanë asnjë detyrim ndërsa 490 kanë për të paguar vetëm faturat.. Si shkak i disa proceseve njëherësh volume në zyrat e ALUIZNIT është rritur gjë e cila vërehet edhe nga interesimi i qytetarëve thuajse çdo ditë.

[iframe width=”300″ height=”390″ src=”//www.youtube.com/embed/viiYRftEghQ” frameborder=”0″ allowfullscreen ]