Brenda pak vitesh të gjithë do të jemi të lidhur me rrjetin më të fuqishëm ndonjëherë. Kjo nuk do të jetë vetëm për internetin, por nëse sot shpenzojmë 1 miliardë euro në minutë në Ëeb, por çfarë do të ndodhë me teknologjinë e re?

A jeni gati për 5G? Teknologjia e re ultra-shpejtë e qasjes në internet premton një revolucion të ri në mënyrën se si punojmë, argëtohemi, komunikojmë, hyjmë në Ëeb.

Nuk është vetëm një çështje e shpejtësisë: ndërsa “revolucionet” e mëparshme, për shembull kalimi nga 2G në 3G ose nga 3G në 4G, në fakt rrisnin në shpejtësinë e transmetimit të të dhënave, 5G duket si një ndryshim i vërtetë teknologjik.

Ndryshe nga rrjetet aktuale (2, 3, 4G), të cilat përdorin pajisjet specifike të transmetimit, 5G ofron lidhjen në të gjithë spektrin e frekuencës: kjo nënkupton mundësinë e ofrimit të shërbimeve heterogjene me kërkesa shumë të ndryshme.

Çdo shërbim mund të konfigurohet për të përdorur pjesë të ndryshme të rrjetit, në një tërësi të vetme, e cila, nga një këndvështrim praktik, bëhet një lloj rrjeti virtual i dedikuar për atë përdorim specifik.

E gjithë kjo kërkon një teknologji evoluese, e aftë për të garantuar kohëzgjatjen e vonesës më të ulët se 1 milisekond dhe një aftësi të frikshme për të menaxhuar “densitetin” e lidhjeve të njëkohshme (deri në 1 milion pajisje për një kilometër katror).