“Shqipëria nuk bëri revolucion në 1990 kur u ndërruan sistemet politike”. Ky është mendimi i publicistit e studiuesit amerikan Fred Abrahamas i cili ishte në Shkodër për promovimin e librit të tij “Shqipëria e re.

Nga diktatura në demokraci në Europë” i organizuar nga fakulteti i shkencave të edukutimit dhe shoqërore. Libri thotë Abrahams kritikon të gjithë lidërët politik në këto 25 vite demokraci. I njohur edhe si ekspert i të drejtave të njeriut, Abrahams shprehet se institucionet kanë shumë probleme në Shqipëri të cilët nuk i repsektojnë këto të drejta. Fred Abrahams në takimin e zhvilluar në Shkodër ka bashkëbiseduar me studentët mbi librin e tij.