“Do të vazhdojmë të investojmë për përmirësimin e jetës jo vetëm në Dajç por në të gjithë territorin e Bashkisë së Shkodrës”. Kështu është shprehur kryetarja e Bashkisë së Shkodrës

Voltana Ademi gjatë inspektimit të rrugës së re në Samrisht të Njësisë Administrative Dajç.
Ademi ka siguruar se investimet do të kenë vijimësi edhe në vitin 2020 për të përmirësuar pa ndërprerje standartet e jetesës në komunitet.