Në ditën e biçikletave zënia e korsive për këtë mjet historik në Shkodër me të cilin lëvizin një numër i madh qytetarësh është një shqetësim edhe për kryetaren e bashkisë Shkodër Voltana Ademi. Sipas Ademit policia bashkiake dhe policia e shtetit duhet të marrin masat që korsitë e biçikletave të jenë të lirshme nga parkimi i makinave

Kryebashkiakja Ademi foli edhe për planin e mobilitetit i cili nuk ka kaluar ende në këshillin bashkiak të Shkodrës për shkak të kritikave ndërsa shprehet se janë bërë disa ndërhyrje që janë kërkuar dhe shpreson që në vazhdimësi këshilli bashkiak ta miratojë.

Plani i mobilitetit pritet që të japë një zgjidhje edhe për lëvizshmërinë në tërësi në qytetin e Shkodrës por duhet pritur se kur do të miratohet në këshillin bashkiak dhe nëse do të jetë lehtësisht i zbatueshëm