YMERI: LIRI DHE PËRGJEGJËSI PËR PËRZGJEDHJEN E TEKSTIT. Edhe këtë vit shkollor tekstet qe do përdoren nga nxenësit do jene fryt i altertekstit ndërsa për përzgjedhjen e teksteve është aplikuar nje format i ri me tendencën e pavaresisë se përzgjedhjes nga ana e mësuesve.

Te gjithë mësuesit e qarkut te Shkodrës kane lirinë dhe përgjegjësinë e përzgjedhjes se teksteve me te cilat do punojnë gjate këtij viti shkollor. Te gjitha te dhënat janë përpunuar nga ana e DAR Shkodër dhe janë dërguar ne Ministrinë e Arsimit. Ndërkaq pritet publikimi i rezultateve dhe përcaktimi i teksteve fituese për vitin shkollor 2015-2016.