DREJTORI DODANI: QYTETARËT HEZITOJNË TË VIJNË E TË BËJNË PAGESËN E TRUALLIT. 215 emra janë shpallur nga drejtoria rajonale e ALUIZNIT në Shkodër teksa për këta persona ka mbetur vetëm pagesa e truallit dhe brenda 4-5 ditëve pajisen me leje legalizimi. Ky probleme është edhe për listat e mëparshme. Gjithsesi proçesi i legalizimeve po ecën me ritme të kënaqshme. Brenda një dite drejtoria rajonale e ALUIZNIT në Shkodër lëshon deri në 10 leje legalizimi në ditë në mënyrë që ky process të përfundojë sa më shpejt.

[iframe width=”100%” height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/5a6sKlao1_8?showinfo=0″ frameborder=”0″ allowfullscreen ]