Ambasada Pink ka mbërritur në Shkodër në një trajnim me përfaqësues të administratës publike mbi ndërgjegjësimin dhe sensibilizimin e tyre për të drejtat që ka komuniteti LGBT në Shqipëri.

Edhe administrata thotë Karoli ka nevojë të mësojë më shumë rreth të drejtave që ka komuniteti LGBT.Diskriminimi vazhdon thotë drejtori i ambasadës Pink për komunitetin LGBT.Trajnimi me administratën publike për të drejtat e LGBT nga ambasada Pink në Shqipëri po bëhet në 6 bashki të ndryshme ku është përzgjedhur edhe bashkia Shkodër.