Nderhyrja ne infrastrukture do te jete prioriteti kryesore i ketij viti per Njesine Administrative “Ana e Malit”.

Administratori Arben Ceni thote se te pakten ne dy akse do te nderhyhet jo vetem me asfaltim por edhe ne sistemin e ndricimit . Po gjithashtu per kete njesi administrative investime te rendesishme jane planifikuar ne sektorin e bujqesi, konkretisht ne pastrimin e knaleve kulluese . Njesia administrative “Ana e Malit” eshte porta kryesore hyrese nga vendet e BE ne vendin tone ndaj dhe vemendja per kete zone duhet te jete maksimale.