3 shkolla ne njesine administrative Ana e Malit jane rikonstruktuar ne kete fillim viti.

Lajmi behet i ditur nga kryetari i kesaj njesie Arben Ceni , i cili thote se disa shkolla kishin probleme me kushtet sanitare te banjove dhe mungesen e ujit te pijshem. Ashtu sic pohoi dhe kryetari i kesaj njesie , probleme ka patur dhe me catite e shkollave te cilat pikonin si ne rastin e shkolles se Muriqanit apo me demtimin e xhamave te dritareve , probleme te cilat jane riparuar me fondet e Bashkise Shkoder.