Mjaft te shqetësuar, madje te irrituar , pjesa dërmuese e qytetarëve , kryesisht emigrant , te cilët kane ardhur ne vendlindje për te pushuar , por jo për tu torturuar ne këto mjedise aspak te papërshtatshme, për shërbim ndaj qytetareve , qe u është ofruar, pikërisht këtyre qe duanë te aplikojnë për pasaporta biometrike ne qytetin e Koplikut.

Ndaj gra dhe burra me fëmije, teksa qëndrojnë ne radhe , hasin indiferentizmin e punonjësve te zyrës se aplikimit, e për rrjedhoje, shqetësimi I tyre është vërtete me se I ligjshëm. Qytetaret shprehen te indinjuar per situaten e krijuar, dhe kerkojne nga shteti shqiptare qe te nderhyje per permiresimin e situates, per aplikimin per pasaporta biometrike ne kete qytet.