I FTUAR NË STUDIO, ARIAN PERAJ, KRYETAR I SINDIKATËS